FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ANALIZĂ AMBIENTALĂ ÎN INTERIORUL BIROURILOR, HALELOR DE PRODUCŢIE, SCOLILOR ÎN SCOPUL CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Imobile mai sănătoase înseamnă bolnavi mai puţini, concedii medicale mai puţine, bani mai mulţi la bugetul companiei şi oameni mai fericiţi.

Calitatea mediului interior este un factor determinant în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor unei clădiri, fiind determinată de compoziţia aerului, materialelor de construcţii, mobilierului etc. (cu referire la poluanţii chimici, fizici, biologici sau de altă natură) şi de confort (acustic, termic, vizual, olfactiv, higrometric, circulaţia aerului, aporturi solare, ionizaţie, ecologici, asigurarea unui mediu sanatos, factori bioenergetici).

Conform unor statistici „un european petrece 8 ore la locul de muncã, 7 ore în camera de zi şi 7 ore în dormitor". Cea mai mare parte a zilelor noastre o petrecem în spaţii închise (conform statisticii de mai sus 90 % din timpul nostru): astfel, nu este deloc indiferent calitatea aerului pe care o respirãm şi factorii care influenţeazã calitatea aerului din interiorul încãperilor.

Sursele poluante pot fi interioare sau exterioare şi pot genera poluanţi de diferite tipuri ca:

  • produse metabolice (dioxid de carbon, vapori de apă, mirosuri emanate de corpul uman sau animal etc.);
  • produse de ardere (monoxid de carbon, dioxid de carbon, vapori de apă, oxizi de azot, hidrocarburi etc.);
  • fum de ţigară;
  • compuşi organici volatili (formaldehidă, solvenţi etc.);
  • particule în suspensie respirabile şi nerespirabile;
  • microorganisme (bacterii, viruşi, mucegai etc.);
  • radon şi substanţe radioactive;
  • undele electromagnetice;
  • particule sedimentabile;
  • alţi poluanţi care provin din activităţi adăpostite de clădiri sau care provin din exteriorul clădirilor.

In cadrul studiului de analiză ambientală vă oferim:

1. Efectuarea de măsurători:

Împreună cu dvs. vom vizita locaţiile de producţie pentru a analiza procesele, pentru a colecta informaţiile tehnice specifice privind echipamentul şi pentru a efectua măsurătorile necesare şi a stabili impactul asupra angajaţilor şi a mediului

2. Parametrii măsuraţi:

- temperatura: aerului, radiantă, plafonului, pereţilor, pardoselii;

- umiditatea: aerului, pereţilor, mobilierului;

- cantităţile de CO şi CO2;

- radiaţiile electromagnetice;

- parametrii luminotehnici;

- parametrii sonometrici;

- pH-ul părţilor solide şi lichide din locuinţă;

3. Analiza condiţiilor de sănătate din interiorul imobilelor prin stabilirea gradului de ventilaţie, a noxelor eliminate de ocupanţi, materiale de construcţii, mobilier etc., a gradului de iluminare, a gradului - determinarea diagramelor de variaţie a temperaturii şi a umezelii în camere şi clădire;

Parametrii sunt măsuraţi în sistem off şi on-line la intervale de timp stabilite.

4. Analiza efectelor economice şi asupra mediului

În prezent problemele legate de energie nu sunt doar eficienţa şi siguranţă în exploatare ci si aspectele ce privesc impactul asupra mediului, asupra sănătăţii mediului ambient. În acest domeniu se regăsesc reguli si reglementări ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor şi Ministerului Transporturilor Construcţiei şi Amenajării Teritoriului, acestea având caracter obligatoriu şi conţinând sancţiuni importante pentru cei care nu le respectă.

Având în vedere aceste elemente şi importanţa lor se impune adoptarea unor planuri strategice care să fie implementate efectiv.

5. Formularea de soluţii

În scopul atingerii unei ambianţe sănătoase şi armonioase la locul de muncă, acasă, în magazine, vă oferim o gamă de soluţii privind materialele şi substanţele folosite, soluţiile de încălzire, răcire, ventilare, iluminare, insonorizare etc. inclusiv cu scopul de a reduce intensitatea energetică.

Fiecare din aceste soluţii vor fi însoţite de diverse variante care să permită acoperirea tuturor scenariilor posibile a fi întâlnite în viitor.

6. Analiza soluţiilor prezentate (stabilirea fezabilităţii soluţiilor) şi oferirea pachetului optim

Din totalitatea soluţiilor şi variantelor, se va alege un pachet care să cuprindă soluţiile optime pentru scenariul cel mai probabil a fi întâlnit pe termen scurt, mediu şi lung. Pachetul cuprinde acţiuni investiţionale şi operaţionale, comerciale şi tehnice.

7. Analize de risc

Mediul în care ne desfăşurăm activitatea este unul caracterizat de instabilitate ridicată, de volatilitate mare a preţurilor, cu modificări rapide şi dese ale legislaţiei, toate având un impact semnificativ asupra achiziţiei şi consumului de energie, dar şi asupra activităţii desfăşurate de dvs.

...mai mult