FAIL (the browser should render some flash content, not this).

AUDITUL ENERGETIC. REABILITAREA TERMOTEHNICĂ A CLĂDIRILOR

Cea mai ieftină energie este cea pe care o economiseşti.

Stabilirea tipului izolaţiei, a modului de izolare, unde aplicăm izolaţia, cât de gros să fie stratul izolator, barierele de umiditate şi vânt, umiditatea remanentă în materialele de construcţie, moduri de eliminare a umidităţii din zidărie sunt etape obligatorii a se realiza înaintea începerii unei lucrări.

Realizarea lucrarilor de audit energetic necesita aparatură performantă şi softuri pentru:

- determinarea pierderilor de căldură prin anvelopa clădirii cu sisteme de măsurare în infraroşu;

- determinarea coeficientului de transfer termic al pereţilor, geamurilor şi uşilor prin măsurători dinamice cu aparatură specializată;

- verificarea calităţii lucrărilor şi a materialelor, prin măsurarea coeficientului de transfer termic, a umezelii relative şi a celei remanente, a variaţiei temperaturii în pereţi, a punctelor de condensare şi îngheţ din pereţi,

- determinarea diagramelor de variaţie a temperaturii şi a umezelii în clădiri,

- analiza condiţiilor de sănătate ale locuinţelor prin sabilirea gradului de iluminare, a gradului de poluare sonoră, a gradului de ventilaţie, a noxelor eliminate de ocupanţi, materiale de construcţii, mobilier etc.

- realizarea auditurilor energetice.

 

Prevederi legale. DIRECTIVA CE 91/2002 PERFORMANTELE ENERGETICE ALE CLĂDIRILOR

Obiective generale

 • Reducerea dependentei de import - Importul de energie al UE reprezinta in prezent 50% si va ajunge la 70% in 2030;
 • 94% din emisiile de gaze poluante se produc în procese de generare şi utilizare a energiei;
 • Epuizarea resurselor şi creşterea preţului energiei

Obiective specifice

 • reducerea consumului energetic prin anvelopa cu 50% de la 100 w/mp la 20 – 50 W/mp;
 • reducerea consumului energetic prin cazane şi surse termice cu 5%;
 • reducerea consumului energetic sistemele de răcire a aerului (studiile arată că până în 2020 se dublează consumul de energie pt conditionarea aerului din cauza modificarilor climatice) cu 25%;
 • reducerea consumului prin dezvoltarea de soluţii alternative de încălzire şi răcire: pompe de căldură, cogenerare, panouri solare etc. cu 35%;
 • reducerea consumului prin dezvoltarea caselor eco-bio-economice cu pănă la 60%.

1

Prevederi

 • calculul performanţei globale a clădirii şi emisia de CO2;
 • aplicarea unor standarde minime privind performanta energetică a clădirilor noi (in cadrul proiectelor ce se depun pentru emiterea autorizatiei de constructie ar trebui sa existe un capitol special dedicat carcateristicilor higrotermice ale cladirii);
 • aplicarea unor standarde minime privind performanta energetică a unor clădiri cand sunt renovate (in cadrul proiectelor ce se depun pentru emiterea autorizatiei de constructie ar trebui sa existe un capitol special dedicat carcateristicilor higrotermice ale cladirii);
 • pentru cladiri su suprafata utila mai mare de 1000 mp se vor studia solutii alternative de utilizarea a energiei;
 • certificarea energetica a cladirilor;

Certificarea energetica

2

Document care indică performanţa energetică a unei clădiri întocmit pentru informare, vânzare, închiriere sau ipotecare

Esalonarea introducerii certificatelor energetice pentru cladiri tari membre UE

Romania s-a angajat în cadrul negocierilor la Capitolul 14 Energia, să aplice prevederile legislaţiei europene privind utilizarea energie, inclusiv cea referitoare la performanţa energetică în clădiri.

FAZELE DE REALIZARE A AUDITURILOR ENERGETICE

 • de proiect:
  • trebuie să reprezinte soluţia optimă, corespunzătoare condiţiilor tehnico-economice cele mai avantajoase realizabile în stadiul actual al tehnicii;
  • reprezintă obiectul de referinţă pentru bilanţul de recepţie;
 • de recepţie:
  • se elaborează la punerea în funcţiune, reabilitarea sau modernizarea cladirii sau/si a instalaţiei în condiţiile concrete de exploatare
 • real:
  • se referă la situaţia în care se găseşte, la un moment dat, o cladire / instalaţie, punând în evidenţă abaterile valorilor parametrilor reali de la valorile de referinţă stabilite în auditul de recepţie (daca exista) sau cele stabilite pentru cladiri similare, cauzele şi soluţionarea acestora
 • optim:
  • se elaborează când se elaborează şi auditul real. El ia în considerare efectul implementării măsurilor de creştere a eficienţei identificate prin analiza bilanţului real.

 

LEGEA 10/1995 CALITATEA IN CONSTRUCTIE stabileşte cerinţele de proiectare, executie si exploatare a constructiilor. In cadrul acestei legii se regasesc si cerinte privind: izolarea termica, hidrofuga si economia de energie. Cu toate acestea departamentele de specialitate din Administratia Publica Locala nu solicită elemente de proiectare higro-termica la emiterea autorizaţiei de construcţie.

În continuare vom prezenta defectele de izolaţie la lucrările de reabilitare termică, realizate fără realizarea iniţială a unui proiect de izolare, fără realizarea de analize şi audituri energetice, dar şi fără realizarea unor verificări ale calităţii lucrării la recepţie.

34

 

CASA UNIFAMILIALA “IZOLATA” SCARA DE BLOC IZOLATA IN BLOC NEIZOLAT

(str. Sibiului, Medias)

5  6

Vezi si:

1. Pierderea de energie in locuinţe

2. Auditul energetic al unei locuinte individuale

VĂ AŞTEPTĂM. CONTACTAŢI-NE !