FAIL (the browser should render some flash content, not this).

BILANTURI ENERGETICE

Energia economisită astăzi, mâine costă mai mult.

În anul 2006 a fost modificata si completata Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei care venea în completarea Legii nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

Scopul legii este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici naţionale şi locale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. Legea instituie obligaţii – realizarea de Bilanţuri energetice pentru toţi consumatorii care consumă mai mult de 200 tep energie per an - prevăzând stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie în vederea utilizării eficiente a acesteia.

Se oferă realizarea următoarelor tipuri de bilanţuri:

 • pentru conturul de cuprindere:
 • bilanţ pe echipament;
 • bilanţ pe instalaţie;
 • bilanţ pe secţie;
 • bilanţ pe uzină;
 • bilanţ pe agent economic.
 • în funcţie de tipul energiei:
 • bilanţ termoenergetic;
 • bilanţ electroenergetic.
 • în funcţie de natura purtătorilor de energie:
 • bilanţul pe combustibil;
 • bilanţul pe abur;
 • bilanţul pe apă de răcire;
 • bilanţul pe agenţi frigorifici;
 • bilanţul pe aer comprimat (tehnologic, de măsură şi control);
 • bilanţul pe azot şi oxigen;
 • bilanţul pe alte materiale cu rol de purtător (de exemplu: piesele calde care rezultă dintr-un proces tehnologic).
 • după numărul formelor de energie:
 • bilanţ simplu (termoenergetic sau electroenergetic);
 • bilanţ complex (termoenergetic si electroenergetic).
 • după conţinut şi etapă de elaborare:
 • bilanţ de proiect:
 • bilanţ de omologare:
 • bilanţ de recepţie;
 • bilanţ real;
 • bilanţ optim.
 • după felul fluxurilor de energie considerate:
 • bilanţ energetic calitativ (sau bilanţ exergetic);
 • bilanţ energetic cantitativ.

 

Serviciul de bilanţ energetic presupune abordarea următoarelor etape:

 • Definirea conturului;
 • Caracteristicile tehnice ale principalelor agregate şi instalaţii conţinute în contur;
 • Schema fluxului tehnologic;
 • Prezentarea sumară a procesului tehnologic (parametrii tehnici şi economici);
 • Stabilirea unităţii de referinţă asociate bilanţului (oră, ciclu, an, şarjă, tonă);
 • Aparate de măsură folosite, caracteristici tehnice şi clasa de precizie;
 • Schemă şi puncte de măsură;
 • Fişă de măsurători;
 • Ecuaţia de bilanţ;
 • Calculul componentelor de bilanţ (expresii analitice, formule de calcul);
 • Tabelul de bilanţ şi diagrama Sankey;
 • Analiza bilanţului (compararea componentelor utile şi de pierderi cu cele realizate în procese şi instalaţii similare, de proiect, de recepţie, de omologare, cunoscute pe plan intern, extern şi în literatură);
 • Bilanţul optimizat;
 • Plan de măsuri şi acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice;
 • Calculul de eficienţă economică a principalelor măsuri stabilite;
 • Calculul elementelor de impact asupra mediului.

 

Suplimentar faţă de cele expuse în cadrul Bilanţului energetic se pot elabora:

a) bilanţuri pe următoarele „utilităţi":

 • apă de răcire;
 • agenţi frigorifici (distribuiţi prin reţea);
 • aer comprimat;
 • aer comprimat pentru aparatele de măsură şi control;
 • azot;
 • oxigen;
 • abur;
 • condensat.

b) analiza siguranţei şi sănătăţii în muncă

- determinarea gradului de poluare chimică a locului de muncă;

- gradul de iluminarea

- poluarea sonoră

- poluarea electromagnetică

- variaţia parametrilor termohigrometrici şi a pierderilor de căldură în clădiri

c) analiza complexă energie-economie-mediu în scopul îmbunătăţirii performanţelor companiei

d) analiza de risc energetica

Bilanţul energetic va fi supus unei analize foarte amănunţite pentru a formula concluzii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a proceselor.

Analiza bilanţurilor energetice trebuie să conducă la: localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor şi clasificarea lor, cât şi la stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici.

...mai mult

Vezi si:

1. Bilanturi energetice

VĂ AŞTEPTĂM. CONTACTAŢI-NE !