FAIL (the browser should render some flash content, not this).

CERTIFICAREA ENERGETICA A CLADIRILOR

In anul 2005 a fost promulgata Legea privind performanta energetica a clădirilor nr. 372/2005, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005, modifcata ulterior,  care are ca scop promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.
Performanta energetica a cladirilor este certificata prin intermediul unui Certificat energetic care se emite in urma realizarii Auditului energetic al cladirii de catre o persoana autorizata.
Certificatul energetic”, va conţine date despre starea termică şi energetică a clădiri şi a instalaţiilor aferente, precum şi indici specifici vizând utilizarea raţionala şi eficienţa a clădirii ca urmare a aplicării unor soluţii de reabilitare şi modernizare energetică. Actul energetic este compus din două pagini. Prima pagină conţine nota dată de către auditor, care începe de la 10 la 100. Pagina a doua specifică nota pe care clădirea ar putea-o obţine în cazul în care ar fi luate măsurile prevăzute de către auditor.
Certificatul energetic este eliberat proprietarului, iar proprietarul are obligaţia de a-l prezenta, după caz:
a) la notariat în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare, în cazul vânzării,
b) la administraţia fiscală pe raza căreia se află clădirea, în vederea înregistrării contractului de
închiriere, în cazul închirierii.

Contractele de vânzare-cumpărare şi/sau contractele de închiriere ale clădirilor, încheiate fara a se face dovada existentei Certificatului energetic, sunt lovite de nulitate absolută. Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinţă în asemenea cazuri.

In cazul in care doriti sa va alaturati echipei CE si a activa in orasul dvs. va rugam contactati-ne.