FAIL (the browser should render some flash content, not this).

EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU


Studiile de impact asupra mediului sunt cerute de legislatia de mediu in vigoare in Romania si au structura definita de OM nr. 860/2002. Ele reprezinta o componenta esentiala a dosarului depus de intreprinderi pentru obtinerea acordului de mediu.

Studiile de impact asupra mediului au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de noi investitii si de modernizarea / retehnologizarea intreprinderilor.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 978/2004 pentru aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului, vă oferim servicii de efectuarea studiilor de impact asupra mediului.

 

VĂ AŞTEPTĂM. CONTACTAŢI-NE !