FAIL (the browser should render some flash content, not this).

EVALUARE

  • Proprietăţi Imobiliare
  • Active Financiare
  • Intreprinderi
  • Bunuri Mobile

“Cu o locuinţă poţi ucide un om la fel ca şi cu un topor.“
Heinrich Zille

Dacă doriţi să beneficiaţi de o opinie independentă şi profesionistă privind valorile de piaţă, de garanţie, valorile “juste” etc., vă oferim servicii de evaluare cu certitudinea că experienţa acumulată vă poate sprijini în demersurile specifice.

Ca experţi evaluatori, membri titulari ANEVAR, de proprietăţi imobiliare, de întreprinderi, de active financiare şi bunuri mobile, avem o experienţă bogată în domeniul evaluării, caracterizată prin profesionalism, promptitudine, flexibilitate şi abordare inovativă. Toate acestea ne-au permis în timp, atragerea unui portofoliu de clienţi de pe raza judeţului Sibiu şi nu numai. Prin forţele proprii, prin consultanţii tehnici şi prin colaborarea cu firme de specialitate, avem o acoperire zonală, cu posibilităţi de realizare a unor lucrări de calitate, în timp util şi la preţuri competitive.

Lucrăm în conformitate cu metodele şi standardele ANEVAR care sunt în concordanţă cu Standardele Internaţionale şi cu cele europene. Acestea sunt în legătură cu Reglementările Contabile Europene şi reprezintă cea mai bună practică în evaluare, fiind asigurată coerenţa necesară în perspectiva introducerii tuturor acestor standarde şi în România.

Experienţa pe care o avem va asigura realizarea serviciilor într-un termen relativ scurt (circa 24 – 48 de ore) şi la un nivel profesionist. Termenul poate fi decalat în funcţie de rapiditatea cu care evaluatorul are acces la toate documentele şi informaţiile ce privesc bunurile imobile ce vor face obiectul evaluării.

Conform codurilor deontologice, onorariul pentru lucrările efectuate va fi stabilit în funcţie de cantitatea de muncă necesară pentru elaborarea rapoartelor, de disponibilitatea informaţiilor, de complexitatea patrimoniului supus analizei şi evaluării, şi nu va fi un procent din valorile vehiculate.

VĂ AŞTEPTĂM. CONTACTAŢI-NE !

...mai mult