FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Politica de confidentialitate

SC Consult Energ SRL respectă confidenţialitatea fiecărei persoane care vizitează Site-urile noastre şi orice informaţie referitoare la Dvs. va fi utilizată în primul rând pentru a satisface orice serviciu pe care l-aţi dori şi, în al doilea rând, pentru a îmbunătăţi serviciile noastre. Facem acest lucru prin utilizarea corespunzătoare a informaţiei. Această informaţie nu va fi dezvăluită nimănui în afara Conta Soft Serv. Problema va fi tratată în conformitate cu prevederile legale referitoare la protejarea informaţiilor. Aveţi dreptul de a afla ce informaţii păstrăm referitoare la Dvs. şi puteţi face corecţii dacă este cazul; de asemenea aveţi dreptul de a ne cere să nu utilizăm respectiva informaţie. Vom face tot ceea ce este posibil să vă respectăm dorinţele.

Totuşi anumite legi, în special cele referitoare la siguranţă sau la norme financiare ar putea împiedica acest lucru.